Τεύχος περιλήψεων

Τεύχος περιλήψεων απο το 10ο Πανελλήνιο συνέδριο μονάδων κοινωνικής φροντήδας.