Πρόσκληση 11ου Συνεδρίου Επ'Αρωγής

ΘΕΜΑ: Eνημέρωση για την Διοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Επ’ Aρωγή» με θέμα:  «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της Φροντίδας».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή» στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2022, με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της Φροντίδας» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα Χανιά.

 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί δια ζώσης, ενώ παράλληλα θα παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

 Στόχος του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση για ζητήματα που αφορούν το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, η επικαιροποίηση των επιστημονικών πρακτικών και η ανάδειξη των πολιτειακών παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευάλωτο πληθυσμό. Πρόθεση της φετινής διοργάνωσης, εξετάζοντας παράλληλα τα πλαίσια και τις πολιτικές της Κοινωνικής Πρόνοιας άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, τις πρόσφατες θεωρητικές και ερευνητικές εξελίξεις και τα δεδομένα που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, είναι να εστιάσει στην εξέλιξη των προγραμμάτων και πρακτικών στους χώρους της Κοινωνικής Φροντίδας. Εκτός από τον ευάλωτο πληθυσμό, θα βρεθούν στο επίκεντρο οι φροντιστές και το προσωπικό των σχετικών μονάδων φροντίδας με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξή τους.

 Το Συνέδριο «Επ’Αρωγή» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και απευθύνεται στο σύνολο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, σε πολιτειακούς και αυτοδιοικητικούς Φορείς, στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, σε ειδικούς επιστήμονες του χώρου της υγείας και πρόνοιας, καθώς και σε ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

 Κύριες θεματικές ενότητες του φετινού Συνεδρίου είναι οι εξής:

·         Η φύση της φροντίδας και ο ρόλος του φροντιστή: έμφυλη διάσταση, συνθήκες εργασίας και ποιότητα παροχής υπηρεσιών, φαινόμενο burn out φροντιστών, προσωπικού και υποστηρικτικού πλαισίου αυτών, εκπαίδευση και ψυχική ενδυνάμωση στο χώρο της Κοινωνικής Φροντίδας κ.α. 

·         Η συζήτηση γύρω από τις πολιτικές διαχείρισης της ευαλωτότητας και τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών δομών: ζητήματα διασύνδεσης με τις υπηρεσίες υγείας, η εμπειρία του COVID-19, διλήμματα και δυναμικές στη συμβολή του Τρίτου Τομέα, ενδυνάμωση του ωφελούμενου πληθυσμού στην άσκηση των δικαιωμάτων του κ.α. 

·         Η έρευνα και η τεχνολογία στην υποβοήθηση της ευαλωτότητας και η δεοντολογία αυτών.

·         Εξελίξεις και ανακύπτοντα ζητήματα γύρω από τις πολιτικές φροντίδας στην Παιδική Προστασία και την Αναδοχή – Υιοθεσία, την Αναπηρία και την Τρίτη Ηλικία και εν γένει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες (λ.χ. άτομα με προβλήματα εξάρτησης κ.ο.κ.) 

·         Η εξέλιξη των πολιτειακών προγραμμάτων και πρακτικών προληπτικής παρέμβασης για την μη ιδρυματοποίηση, όπως η Πρώιμη Παρέμβαση, ο Προσωπικός Βοηθός, η Κατ’οίκον Βοήθεια και Νοσηλεία, η Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία κ.α.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το Συνέδριο θα προταθούν στο Υπουργείο στα πλαίσια του σχεδιασμού και της οργάνωσης των στρατηγικών και των πρακτικών οι οποίες αφορούν στην κοινωνική πολιτική του τομέα αρμοδιότητάς του.

Παρακαλούμε, όπως ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς σας, προκειμένου να ενημερώσουν και να διευκολύνουν τους υπαλλήλους τους, που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στο Συνέδριο.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε όπως προωθηθούν άμεσα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Γραμματείας του Συνεδρίου κ. Χρυσή Καρκάνη.

 

Ε-mail: syneparogi@gmail.com. Τηλ. Επικοινωνίας: 28213 – 41318, 28213-41319. Ιστοσελίδα: www.pronoianet.gr

 

 

 

                                                                                                                                         Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.

                                                                                                                                        Μαρία Δαμανάκη