Πρόσκληση 10ου Συνεδρίου Επ'Αρωγή

ΘΕΜΑ: Eνημέρωση για την Διοργάνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Επ’ Aρωγή» με θέμα:  «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης».

 

   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης πρόκειται να διοργανώσει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή» στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με θέμα: «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης».

 

   Το Συνέδριο «Επ’Αρωγή» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και για το έτος 2021 διεξάγεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου. Απευθύνεται στο σύνολο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, σε πολιτειακούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε επιστήμονες του χώρου της υγείας και πρόνοιας, καθώς και σε ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση για ζητήματα που αφορούν το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, η επικαιροποίηση των επιστημονικών πρακτικών και η ανάδειξη των πολιτειακών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευάλωτο πληθυσμό, σε πεδία όπως η Αποϊδρυματοποίηση, η Υιοθεσία και Αναδοχή, η Παιδική Προστασία, η Προστασία Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και Ατόμων με Αναπηρία. Η κρίσιμη υγειονομική συγκυρία που διανύουμε λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας COVID-19 και ο κοινωνικός αντίκτυπος που αυτή έχει στον πληθυσμό που χαρακτηρίζεται από ευαλωτότητα, σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ενδυνάμωσης του πληθυσμού αυτού – ήτοι η Προστασία και η Αυτονομία ως διπλή διάσταση και στόχευση της προνοιακής παρέμβασης, δεν θα μπορούσαν παρά να χαρακτηρίζουν τη φετινή θεματική του Συνεδρίου «Επ’Αρωγή».

 

   Βασικές επιδιώξεις και ταυτοχρόνως θεματικοί άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί το Συνέδριο είναι:  

  • Η ανάδειξη των θεσμικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται στον τομέα της Αποϊδρυματοποίησης και η προβολή επιτυχημένων μοντέλων εξόδου από την ιδρυματικού τύπου φροντίδα, με εστίαση σε πεδία όπως η Υποστηριζόμενη Διαβίωση, η Αναδοχή και η Υιοθεσία κ.α.
  • Η εξέταση του ρόλου της προληπτικής παρέμβασης για την μη ιδρυματοποίηση, μέσω προγραμμάτων όπως η πρώιμη παρέμβαση, ο προσωπικός βοηθός, η κατ’οίκον βοήθεια και νοσηλεία, η  επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με αναπηρία κ.α.
  • Η παρουσίαση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην ευαλωτότητα και οι προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείρισή της για το προνοιακό σύστημα.
  • Η ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών εφαρμογών στο πεδίο της ενδυνάμωσης του πληθυσμού στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην επίτευξη ισότιμης συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς και η εστίαση στην έμφυλη διάσταση της ευαλωτότητας.
  • Η ανάδειξη καινοτόμων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της προστασίας και της προαγωγής της αυτόνομης έκφρασης.  

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το Συνέδριο θα προταθούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης των στρατηγικών και των πρακτικών οι οποίες αφορούν στην κοινωνική πολιτική του τομέα αρμοδιότητάς του. Το Συνέδριο είναι ανοιχτό σε ερευνητές και σε φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και την ψυχοκοινωνική φροντίδα, την κοινωνική εργασία, την κοινωνιολογία και τη βιοηθική, την κοινοτική ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες που δύνανται να αξιοποιηθούν στον προνοιακό τομέα.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση στις εργασίες του Συνεδρίου να στείλουν περίληψη και τίτλο της εργασίας τους μέχρι την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης. Παρακαλούνται οι εισηγητές να προσαρμόσουν τις εισηγήσεις τους με τις θεματικές του συνεδρίου. Εργασίες που δεν συσχετίζονται με τις σχετικές θεματικές δεν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα.  Επιλεγμένα κείμενα βασισμένα στις εισηγήσεις του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν είτε σε αφιέρωμα επιστημονικού περιοδικού ή σε συλλογικό τόμο. Οι προδιαγραφές των κειμένων θα οριστούν μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και η επιλογή θα γίνει από μέλη της επιστημονικής επιτροπής.   

 Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Γραμματείας του Συνεδρίου κ. Χρυσούλα Καρκάνη στο τηλ. επικοινωνίας: 28213 – 41318 και στο e-mail: syneparogi@gmail.com   Ιστοσελίδα: www.pronoianet.gr   

                                                                                                  Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.

                                                                                                           Μαρία Δαμανάκη