Προδιαγραφές Εισηγήσεων

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες εισηγητές/τριες να υποβάλλουν περίληψη της εισήγησής τους το αργότερο μέχρι τις 7/10/22. Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση 150 μέχρι 250 λέξεις, ο τίτλος να είναι με έντονη γραμματοσειρά (bold) όπως και το ονοματεπώνυμο του εισηγητή ή της εισηγήτριας, να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος γραμματοσειράς 12 με διάστιχο 1,5 και με πλήρη στοίχιση κειμένου. Καθώς η επιλογή των εισηγήσεων θα γίνει με βάση τις περιλήψεις, καλούνται οι υποψήφιοι/ες να είναι περιεκτικοί/ες και σαφείς. Οι εισηγήσεις οφείλουν να είναι πρωτότυπες, να έχουν επιστημονική και μεθοδολογική τεκμηρίωση και να είναι συμβατές με τη θεματολογία του συνεδρίου έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στις θεματικές του ενότητες.

 

 

 

Εκ της Επιστημονικής Επιτροπής