Μέτρα προστασίας - Κανονισμοί

Εν όψει της διοργανώσεως του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου « Επ’ Αρωγή» και σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού (Sars Covid 19), θεωρούνται κρίσιμες και απαραίτητες οι κάτωθι διευκρινήσεις.

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Επ’ Αρωγή» με θέμα «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης», πρόκειται να είναι υβριδικό (ήτοι θα διεξαχθεί παραλλήλως και δια ζώσης και διαδικτυακά), εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού ατόμων, που δικαιολογείται να παρευρίσκονται εντός της αίθουσας που θα λάβει χώρα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58531/2021 Κ.Υ.Α. όλοι οι παριστάμενοι υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού από το οποίο θα προκύπτει σαφώς ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, άλλως πιστοποιητικό νόσησης από το οποίο θα προκύπτει η ανάρρωση τους από τον εν λόγω ιό. Τα πιστοποιητικά θα επιδεικνύονται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή κατά την είσοδό τους στο συνεδριακό χώρο.

Όλοι οι παριστάμενοι υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους στεγασμένους χώρους, όπου θα διεξάγεται το συνέδριο, ενώ παραλλήλως θα τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.

Υποχρεωτική και αναγκαία καθίσταται η τήρηση όλων των ως άνω αναφερομένων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ακεραιότητα όλων μας καθώς και των συμπολιτών μας.